Avlyst Årsmøte Holmestrand og Omegn turistforening

Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst. Utsettes på ubestemt tid pga Covid-19

Innkalling til årsmøte

Dato: 24. mars 2020
Tid: 19:00-20:00
Sted: Botnestua, Trymsvei

Dagsorden:       

1. Åpning

2. Valg av møteledelse

3. Valg av møtesekretærer

4. Valg av protokollunderskrivere

5. Godkjenning av innkalling

6. Årsberetning

7. Regnskap

8. Inkomne saker

9. Valg

  1. Styremedlemmer
  2. Vara for 1 år
  3. Revisor
  4. Medlem til valgkomiteen.
  5. Representanter i komiteene

Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom styrets leder Birgit Sandin Vildalen på styreleder.holmestrand@dnt.no. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

Mvh
Styret

PS Etter årsmøtet vil det være Temakveld

Årsmøte Holmestrand og Omegn turistforening

Innkalling til årsmøte Dato: 24. mars 2020 Tid: 19:00-20:00 Sted: Botnestua, Trymsvei Dagsorden:        1. Åpning 2. Valg av møteledelse 3. Valg av møtesekretærer 4. Valg av protokollunderskrivere 5. Godkjenning av ...

Kontaktinformasjon: