TV-aksjonen på Brannåsen

Dette arrangementet er over!

Søndagstur med ekstra mening- TV-aksjonen på Brannåsen

Søndag 18. oktober er det årets TV-aksjon. Årets TV aksjon er ekstra spesiell for friluftsorganisasjoner som DNT da å bekjempe plast i havet og ta vare på naturen for fremtidige generasjoner er midt i DNTs formål og hjertesaker. Les intervjuet med Dag Terje Solvang her:

https://blimed.no/aktuelt/generalsekretaer-i-dnt-%C3%A5rets-tv-aksjon-er-ekstra-spesiell/

I år er det kun digitale innsamlingsbøsser. Holmestrand og omegn turistforening har ikke satt opp egen bøsse i år, men har valgt å bidra med en av de andre digitale bøssene i Holmestrand sammen med søndagens hyttevakt.

Brannåsen er åpen 11-15 som vanlig og hyttevakta vil i tillegg til å ha åpen kiosk, informere om TV-aksjonen. Dersom du bidrar med mer enn 10,- i den digitale bøssa på Brannåsen, vil Holmestrand og omegn turistforening sponse gratis påfyll av kaffe eller saft.

https://blimed.no/tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2020/

Den digitale bøssen på Brannåsen:

https://www.spleis.no/project/130132

Vi ønsker deg en fin søndagstur til Brannåsen i Botnemarka. Den enkleste veien er å parkere på Botnestua, øverst i Tryms vei i Holmestrand og følge lysløypa inn til Brannåsen, men Botnemarka har et stort stinett, så velg gjerne en annen vei og bli kjent.

TV-aksjonen på Brannåsen

Søndagstur med ekstra mening- TV-aksjonen på Brannåsen Søndag 18. oktober er det årets TV-aksjon. Årets TV aksjon er ekstra spesiell for friluftsorganisasjoner som DNT da å bekjempe plast i havet ...