Årsmøte Holmestrand og Omegn turistforening

Dette arrangementet er over!

Innkalling til årsmøte

På grunn av smittevern ønsker vi at dere melder dere på i lenken.

Dato: 25. august 2020
Tid: 19:30-20:30
Sted: Botnestua, Trymsvei

Dagsorden:       

1. Åpning

2. Valg av møteledelse

3. Valg av møtesekretærer

4. Valg av protokollunderskrivere

5. Godkjenning av innkalling

6. Årsberetning

7. Regnskap

8. Inkomne saker

9. Valg

  1. Styremedlemmer
  2. Vara for 1 år
  3. Revisor
  4. Medlem til valgkomiteen.
  5. Representanter i komiteene

Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom styrets leder Birgit Sandin Vildalen på styreleder.holmestrand@dnt.no. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

Mvh
Styret

PS Etter årsmøtet vil vi orientere om videre aktiviteter og smittevern 

Årsmøte Holmestrand og Omegn turistforening

Innkalling til årsmøte På grunn av smittevern ønsker vi at dere melder dere på i lenken. Dato: 25. august 2020 Tid: 19:30-20:30 Sted: Botnestua, Trymsvei Dagsorden:        1. Åpning 2. Valg ...

Kontaktinformasjon: