DNT Tilrettelagt - Hagemann

Vi møtes på parkeringsplassen i Hagemann (Holmestrand syd)

Har du fiskeutstyr, ta det gjerne med, hvis ikke skal vi også sørge for noe tilgjengelig utstyr til låns.

Vi har også med kubbespill og andre aktiviteter. Kanskje en overraskelse

Vi tenner grillene og deltakerene tar med egen mat til kveldsmat.

Ta med:
Egnet tøy for turen inkl redningsvest
Sitteunderlag
Mat (vi tenner bål)
Drikke
Ledsager

FTU er et tilbud til personer med utviklingshemninger i alle aldre samt deres familie, venner og støtteapparat. Turene er lavterskel og vanligvis tilrettelagt for rullestolsbrukere. Turene går den 3. onsdagen i mnd. Tilbudet er gratis og du trenger ikke å melde dere på, det er bare å møte opp. For å gjøre det enkelt sørger Holmestrand og Omegn turistforening for bål/grill (forutsatt at skogbrannfaren er over) og deltakerene tar med egen mat. Vi har ulike enkle friluftsaktiviteter som f.eks. tur, natursti og matlaging på bål og området er tilgjengelig for rullestolbrukere. Vi har et stort fokus på det sosiale og avslutter hver gang med enkel kveldsmat rundt bålet. Du må ha på varme klær som er lett å bevege deg i - og ta med regntøy. For aktiviteter i strandsonen anbefaler vi alltid redningsvest.

Sikkerhet på turene: 

  • Alle må ha med seg ledsager, foreldre/foresatte, assistent eller lignende. Den enkelte har ansvar for seg selv. 
  • Du må selv være forsikret.
  • Turledere har med seg enkelt førstehjelpsutstyr, men er ikke medisinsk personell.